Адвокатско дружество Колев Тодоровска

Адвокатско дружество Колев Тодоровска

предлага висококвалифицирана експертиза в областта на правото.

Сфери на дейност

Спортно право

Търговско право

Дружества, договори, несъстоятелност.

Авторско право и сродни права

Интелектуална собственост, патенти.

Медийно право

Трудово право

Административно право и административен процес

Вещно право

Недвижими имоти.

Семейно и наследствено право

Фондации и сдружения

Екип

Борис Колев
адвокат, д-р по право

е сред най-утвърдените адвокати и изследователи в България в областта на правната регулация на спорта. Завършил е магистратура по международно бизнес право в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария и е специализирал международно спортно право в Центъра по международно спортно право към Института Тобиас Асер в Хага, Холандия. От 2006 г. е сътрудник на посочения център, като в рамките на това сътрудничество публикува главите, посветени на България, в следните сборници: Players’ Agents Worldwide: Legal Aspects (T.M.C. ASSER Press 2007), TV Rights and Sport: Legal Aspects (T.M.C. ASSER Press 2009), The International Guide to the Taxation of Sportsmen and Sportswomen (NOLOT BV 2007), Sports and Betting: Law and Policy (T.M.C ASSER Press.2011), Study on the Equal Treatment of Non-national in the Individual Sports Competitions, (Проект на Института Асер, финансиран от Европейската комисия), Sports Image Rights in Europe and Beyond (T.M.C ASSER Press.2014) и други.

От 2005 г. насам д-р Борис Колев участва активно и в редица европейски проекти в областта на спортното право като: “Sport and Work” – проект на Университета Лил-2, “Reinforce the Representativeness of the Social Partners in the Sport Sector: Row the Boat Project and the project “Moving forward towards European Social Dialogue in the Sport Sector: Content and Contact – и двата проекта на EURO-MEI и EASE, съфинансирани от Европейската комисия.

През 2007 г. публикува в издаваното от Института Асер списание „Международно спортно право”, статията Lex Sportiva and Lex Mercatoria, която става широко цитирана и през 2012 г. е специално селектирана и включена в сборника „Лекс Спортива: Какво е спортното право?”. В периода 2008 – 2012 г. е член на Консултативния съвет на същото списание, като публикува редица статии. След 2012 г. продължава сътрудничеството си със списанието, като рецензира и редактира статии, предложени за публикуване.

През 2008 г. за пръв път е публикувана монографията му „Спортното право в България” в рамките на проекта „Международна енциклопедия по право”, като същата е издадена през 2010 г. като книга от престижното международно издателство за правна литература KLUWER LAW INTERNATIONAL. Същото издателство публикува през 2014 г. и книгата му „Медийното право в България”.

През 2013 г. защитава докторска степен в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” с дисертация на тема „Административноправни аспекти в дейността на спортните федерации в Република България”, като научен ръководител му е бележитият български юрист и преподавател проф. д-р Кино Лазаров.

От 2008 г. досега д-р Борис Колев практикува активно международно и българско спортно право, като е представлявал и защитавал успешно редица български и чуждестранни спортни клубове, федерации и спортисти пред съответните компетентни (български и международни) арбитражни органи и Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария.

В същото време експертизата му включва още медийно право, право на интелектуална собственост, търговско право, вещно право и трудово право.

Елена Тодоровска
адвокат

е с юридическо и икономическо образование , с допълнителни специализации по облигационно, търговско, авторско и европейско право, както и граждански процес. Автор на статии. Има дългогодишен опит в учредяване, представителство и управление на десетки сдружения и фондации.

От 2010 г. е адвокат. Практикува в сферите на търговското, вещното, правото на интелектуална собственост, спортното право и др..

От 2006 г. досега е член на Управителния съвет на Фондация „Проф. Кирил Стефанов“. Активно работи за мисията на фондацията - съхраняване на българския фолклор и търсене на нови форми за достигането му до по-широка аудитория.

През 2008 г. става член на Управителния съвет на „ФК Мировяне 2001“, където придобива опит в управлението на футболен /спортен/ клуб.

През 2015 г. учредява Сдружение с нестопанска цел „ДЕТСКА ФУТБОЛНА АКАДЕМИЯ – КОМЕТА“, с която успява още в първата година от създаването, да изгради детски футболен отбор и да реализира 2 проекта към Столична община, р-н Младост, 2 проекта към Столична Община, и първия Juventus Junior Camp в България.

От 2013 г. досега адв. Елена Тодоровска практикува активно международно и българско спортно право, с представителство и защита успешно редица български и чуждестранни спортни клубове, федерации и спортисти, в това число като представител на „ПФК ЦСКА“ АД, е осъществила защита на дружеството по над 60 съдебни дела, лицензиране, мониторинг.

Свържете се
с нас

в социалните мрежи!

+359 887 822 534

+359 899 356 902

+359 2 421 95 34

kolev@ktl.bg

todorovska@ktl.bg

София улица „Шандор Петьофи“ 23, етаж 2

Опътване